top of page

Gary Guthman - Fantazja łódzka na chór i orkiestrę symfoniczną (2023)

/

Gary Guthman – Łódź Fantasy for Symphony Orchestra and Choir (2023)

 

Utwór został zamówiony przez Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina dla Wędrownego Festiwalu „Kolory Polski”

/

Work commissioned by the Arthur Rubinstein Philharmonic in Łódź for the festival "Colors of Poland"

data powstania utworu / date of origin of the work: 30.06.2023

data i miejsce prawykonania / Premier performance:


27.08.2023, Łódź, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina / 27.08.2023, Łódź, The Arthur Rubinstein Łódź Philharmonic Hall

wykonawcy / Performers:


Chór i orkiestra Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina / Choir and Orchestra of the Arthur Rubinstein Łódź Philharmonic
dyrygent / Conductor: Chuhei Iwasaki
dyrygent chóru / Choir director: Artur Koza


czas trwania / Duration:  ca 43’

 Fantazja łódzka - części / Łódź Fantasy - movements:

 

Czas ziemi - instrumentalny wstęp oraz chóralny anons nadania w 1423 roku przywileju lokacyjnego nowemu miastu, po którym następują oryginalnie stworzone utwory instrumentalne inspirowane folklorem okolic Łodzi (owijok i oberek) oraz stara pieśń dożynkowa z rejonów Sieradza wykonana chóralnie - Przynieślimy jaśnie panu!

/

Farmland Era - Begins with an instrumental introduction followed by a choral announcement of the granting of location privilege to the new city in 1423. Following the opening presentation, instrumental pieces inspired by the folklore of the Łódź area (owijok and oberek) are heard, and a traditional harvest song from the Sieradz area performed in voice - We Brought Your Lordship!

*****


Czas fabryk - zawiera związane z Łodzią a popularne na początku XX wieku pieśni: Fabryczna dziewczyna, Pieśń o Łodzi oraz tekst satyryczny – Majster opowiadające o życiu mieszkańców w czasie industrialnego rozkwitu miasta.

/

Industrial Era - Tells of the life of the inhabitants during the industrial boom of the city and includes songs related to Łódź and which were popular at the beginning of the 20th century: Factory Girl, Song of Łódź*** and a satirical text – Master telling of one of the inhabitants diversions from their difficult life during the industrial boom of the city.

*****


Czas wojny - zabiera nas do tragicznych czasów II Wojny Światowej w czasie której miasto zmniejszyło się nagle o 1/3 mieszkańców. Kompozytor wykorzystał łaciński tekst Trisagionu oraz hebrajski Shema Yisrael zapowiadających przejmujący instrumentalny Motyw Żałobny - wspomnienie odeszłych na zawsze.

/

War Era - takes us to the tragic times of World War II, during which the city lost 1/3 of its inhabitants. The composer uses the Latin text of the Trisagion and the Hebrew Shema Yisrael to announce the poignant instrumental Funeral Theme - the memory of those who have perished forever.

 

*****

 

Czas Łodzi - twórca zaakcentował fanfarą sekcji blachy napływ młodzieży do powstających uczelni łódzkich oraz opowiedział o nowych czasach oryginalnym tekstem stworzonym przez siebie o fascynującym obecnym rozwoju miasta i jego mieszkańców.

/

Łódź Era - with fanfare from the brass section the composer introduces the influx of younger generations to the emerging universities in Łódź and tells of modern times with original lyrics about the fascinating current development of the city and its inhabitants.

obsada / Scoring:  SATB – 2222 - 4331- batt (2) - timp - hp -archi

Wersja językowa tekstów / Language version of the texts:  lat, pl, heb, ang / Lat, Pol, Heb, Eng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

bottom of page