top of page
02a. Two Concertos -G.Guthman3.jpg

GARY GUTHMAN (*1952)

 

Concerto Romantico na harfę i orkiestrę | for Harp and Orchestra

Concerto na trąbkę i orkiestrę | for Trumpet and Orchestra

Margarita na harfę, trąbkę i orkiestrę | for Harp, Trumpet and Orchestra

Małgorzata ZALEWSKA - harfa | Harp

Gary GUTHMAN - trąbka | Trumpet

ORKIESTRA OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ | PODLASIE OPERA AND PHILHARMONIC ORCHESTRA

Mirosław Jacek BŁASZCZYK - dyrygent | Conductor

 DUX 1873, 2022


NAGRANIE ZREALIZOWANO W SALI KONCERTOWEJ OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ – EUROPEJSKIEGO CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU IMIENIA STANISŁAWA MONIUSZKI, UL. PODLEŚNA 2, BIAŁYSTOK, 8–10 CZERWCA 2022 ROKU

/
RECORDED AT THE CONCERT HALL OF THE STANISŁAW MONIUSZKO PODLASIE OPERA AND PHILHARMONIC

– EUROPEAN ART CENTRE IN BIAŁYSTOK, PODLEŚNA ST. 2 IN BIAŁYSTOK, 8–10 JUNE 2022

MARCIN GUZ, LECH TOŁWIŃSKI - REŻYSERIA NAGRANIA | RECORDING SUPERVISION & SOUND ENGINEERING

MARCIN GUZ  - MONTAŻ, MASTERING | EDITING, MASTERING
ŻANETA PNIEWSKA - TŁUMACZENIA | TRANSLATION
KRZYSZTOF WIERZBOWSKI - ZDJĘCIA | PHOTOS

AGNIESZKA SOBCZYŃSKA / STUDIO MAGA  - PROJEKT GRAFICZNY | GRAPHIC DESIGN

RAFAŁ DYMERSKI  - SKŁAD | PAGE LAYOUT
MARCIN TARGOŃSKI - REDAKCJA | EDITOR 

bottom of page